Hvor langt skal en sikkerhetstjeneste kunne gå i å forebygge?

I dag har jeg redegjort for innholdet og konklusjonene i PST evalueringsrapport etter de grufulle terrorhandlingene 22. juli 2011. Handlingene har preget oss sterkt, både som medmennesker og som sikkerhetstjeneste.

 

Evalueringsarbeidet har pågått i et halvt år og har hatt som hovedfokus å finne svar på hvorfor PST ikke klarte å avverge terrorhandlingene den 22. juli. Selv om PST hadde Behring Breiviks navn på en liste over personer som hadde handlet varer på Internett, konkluderer vi likevel med at det ikke foreligger holdepunkter for at PST i forkant av 22.juli kunne ha avslørt Anders Behring Breivik og avverget terrorhandlingene.

Dette kan også være en smertefull konklusjon fordi svaret på spørsmålet om dette kan skje igjen dessverre er ja. Terrorhandlinger kan skje i Norge også i fremtiden. Konklusjonen reiser også andre vanskelige spørsmål. Breivik gjorde ingenting ulovlig eller noe som tiltrakk seg mistanke i sine forberedelser. Det er ingenting som tyder på at han hadde noen kommunikasjon med noen andre om det han planla. Et vanskelig spørsmål som man derfor kan stille seg er; hvor langt skal en sikkerhetstjeneste kunne gå i å gjøre relativt inngripende undersøkelser rundt personer som det i utgangspunktet ikke hefter noen mistanke ved, eller som ikke har gjort noe ulovlig? Med andre ord, hvor mange personer som ikke har gjort noe ulovlig, må en sikkerhetstjeneste overvåke for eventuelt å finne den som planlegger å gjennomføre en terrorhandling?

Et åpent demokratisk samfunn som Norge er, kan aldri eliminere terrortrusselen eller beskytte seg bort fra denne trusselen, men vi kan redusere sannsynligheten for at det vil skje. Det er PSTs hovedoppgave å forhindre terror. Vi ser imidlertid at trusselbildet utvikler seg i en stadig mer uoversiktlig og kompleks retning.  For å redusere sannsynligheten for at en ny terrorhandling rammer oss, må kanskje samhandlingen mellom relevante sektorer i samfunnet bli mer åpen og smidig enn den er i dag.

Vi klarte ikke å forhindre det som skjedde 22. juli. Vi kan heller ikke utstede noen garanti for at vi ikke vil rammes av terror igjen, men vi håper at de lærdommene vi sitter med etter 22. juli vil gjøre oss bedre i stand til å forhindre at nye terrorhandlinger rammer samfunnet vårt.

Kommentarer

Her er du velkommen til å komme med kommentarer, argumenter og synspunkter. Vi krever fullt navn på innleggene og alle innlegg vil bli forhåndsgodkjent av PST. Falske profiler blir utestengt og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler. Vi gjør oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet. Godkjenning av innhold vil skje mellom 0800 og 1600.

Delta i debatten, skriv en kommentar.