Øvelse gjør mester?

Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale krisehåndterings- og samvirkeøvelse. Både offentlige og private aktører med ansvar og roller innenfor det valgte scenario deltar. PST er en av aktørene som er med. I tillegg har PST deltatt i planleggingen av øvelsen. Politihøgskolen har ansvaret for evalueringen sammen med deltagerne.

 

Øvelser har fått økt fokus
22. juli-kommisjonens rapport understreker viktigheten av planlegging og øvelser, og Regjeringen har i Trontalen påpekt at det skal øves mer og bedre. Øvelse Tyr 2012 blir i lys av dette ekstra viktig. Like viktig er selvsagt hva vi lærer av øvelser og om vi greier å bli bedre. Mange evalueringsrapporter etter øvelser og reelle hendelser har pekt på de samme svakheter. Eksempler på dette er situasjonsforståelse, samarbeid, kommunikasjon og ledelse.

Flere av disse punktene påpekes også i 22. juli-kommisjonens rapport. Så hvorfor evner vi da ikke å implementere endringer på bakgrunn av funnene i evalueringene? Det vanskelig å gi et presist og entydig svar. Det kan ha med kultur og risikoforståelse å gjøre. Risikoaksepten er for stor. Antagelig er den ikke nøye vurdert i forhold til konsekvenser. Hensikten med å øve må være å gjøre konkrete endringer i ettertid for å bli bedre. Dermed kan det bli en effekt av øvelser langt utover det som selve gjennomføringen av øvelsen gir.

Interne evalueringer får hard medfart
Etter 22. juli 2011 har interne evalueringer fått til dels hard medfart. At virksomheter evaluerer internt er i utgangspunktet veldig bra og burde vært et krav. Mottagelsen de forskjellige evalueringene får, tror jeg skyldes innholdet og ikke om de er interne eller eksterne. Hvis en evaluering konkluderer med det som oppfattes som riktig er det uviktig hvem som har laget den.

Utfordringen for de som er krisehåndteringsaktører ligger i å ta inn over seg funnene og anbefalingene i evalueringene og gjøre noe med dem. Vi må ikke bare øve for å øve. Hensikten må være å bli bedre slik at øvelse virkelig gjør mester.

Kommentarer

Her er du velkommen til å komme med kommentarer, argumenter og synspunkter. Vi krever fullt navn på innleggene og alle innlegg vil bli forhåndsgodkjent av PST. Falske profiler blir utestengt og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler. Vi gjør oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet. Godkjenning av innhold vil skje mellom 0800 og 1600.

Delta i debatten, skriv en kommentar.