Lover og regler som PST opererer etter

All verksemd som PST driv, skal vere i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og underordna regelverk. Vi bestemmer ikkje sjølv kven eller kva vi skal verne, eller kva typar kriminalitet vi skal konsentrere oss om å kjempe mot, men innrettar oss etter det ansvaret Storting, Regjering og departement har pålagt oss.