Dagens hendelse på Blindern

 Oslo politidistrikt leder etterforskningen av hendelsen på Blindern. PST er rutinemessig orientert og bistår Oslo pd som leder etterforskningen.

 PST har også utplassert personell hos Oslo pd som sikrer bindeleddet mellom tjenestene og et felles situasjonsbilde. Videre utføres undersøkelser på selvstendig grunnlag.

Foreløpig er det ingen indikasjoner på at hendelsen på Blindern dreier seg om en terrorhandling.