Norsk statsborger mulig involvert i terrorangrepet i Kenya

På bakgrunn av opplysninger om at en norsk statsborger skal ha vært involvert i terrorangrepet mot et kjøpesenter i Kenya for om lag tre uker siden, har PST besluttet å starte etterforskning.

Terrororganisasjonen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi  21. september.  I etterkant av at situasjonen ble avklart har PST mottatt informasjon om at en norsk statsborger av somalisk opprinnelse skal ha vært involvert i planlegging og gjennomføring av angrepet, og PST besluttet på bakgrunn av dette å starte etterforskning.

Etterforskningen vil ha som hovedformål å bidra til og forhindre eventuelle nye terroraksjoner, samt å undersøke om, og i hvilken grad den navngitte nordmannen var involvert i angrepet. Etterforskningen vil også søke å avdekke vedkommendes eventuelle tilknytning til al-Shabaab, samt å bistå kenyanske myndigheter med deres pågående etterforskning.  PST har sendt etterforskere til Nairobi for å sikre best mulig samarbeid med kenyansk politi- og sikkerhetsmyndigheter.

PST gjør løpende vurderinger av trusselbildet og hvilke eventuelle trusler som kan rette seg mot Norge og norske interesser. Foreløpig er PSTs vurdering at terrortrusselen mot Norge er uendret, men situasjonen kan endre seg raskt. PST har den senere tid blant annet sett en økning i antall personer som reiser fra Norge for å delta i kamphandlinger, treningsleire eller slutte seg til terrornettverkt i utlandet. Dette er et bekymringsfullt utviklingstrekk som i økende grad kan påvirke trusselbildet i Norge negativt.