Politiets sikkerhetstjeneste har i dag pågrepet tre personer

Politiets sikkerhetstjeneste har i dag pågrepet tre personer på grunnlag av skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffeloven § 147d, om deltagelse i – eller ytelse av støtte til - en terrororganisasjon. 

De siktede er:

  • mann 29, norsk statsborger, født i Somalia,
  • mann 27, norsk statsborger, født i tidligere Jugoslavia og
  • mann 24, norsk statsborger, født i tidligere Jugoslavia.

Det foreligger skjellig grunn til mistanke om at to av de siktede har deltatt som fremmedkrigere for ”Den islamske staten i Irak og i Levanten” (ISIL) i Syria. De tre siktede ble pågrepet for å avverge ytterligere støtte eller tilslutning til ISIL.

PST anser og behandler ISIL som en terrororganisasjon etter norsk strafferett.

ISIL ble listeført av FN som terrororganisasjon i mai 2013. ISIL er en av gruppene som er aktive i den interne væpnede konflikten i Syria. Den har gjennomført flere tilfeller av systematisk tortur og massakrer mot sivilbefolkningen, angrep som blant annet kategoriseres som forbrytelser mot menneskeheten.

ISIL er en utbrytergruppe av al-Qaida og er en jihadist-gruppering som kjemper for å opprette et kalifat styrt etter sharia-lover. ISIL opererer i Syria og utkjemper sine kamper mot Assad-regimet, mot andre opprørsgrupper og mot sivilbefolkningen. Som jihadist-gruppering med global jihad som målsetting, bygger ISILs ideologi på et sterkt negativt syn på Vesten og på vestlige verdier.

På bakgrunn av dette, og på grunnlag av hva etterforskingen har frembrakt, anses de siktede også å representere en trussel mot Norge og våre allierte. De siktede vil bli  fremstilt for varetektsfengsling.