Sakkyndig uttalelse fra Simula Research Laboratory

I lys av det offentlige ordskiftet og den oppmerksomhet som er skapt omkring angivelig bruk av falske basestasjoner, har PST sett behov for ytterligere å kvalitetssikre egne og andres undersøkelser og analyser i saken. En slik kvalitetssikring gjøres best ved å innhente sakkyndig uttalelse fra en uavhengig aktør med spesiell kompetanse på området.

Formålet med å innhente en sakkyndig vurdering fra Simula har i tillegg vært, så langt det er mulig, å tilfredsstille krav om åpenhet rundt etterforskingsmaterialet. Vårt samlede etterforskingsmateriale er sensitivt og kan ikke offentliggjøres blant annet av hensyn til de respektive teletilbyderne. Deler av materialet er også sikkerhets gradert etter sikkerhetsloven. Simulas rapport derimot, offentliggjøres i sin helhet og er basert på materiale innhentet i etterforskingssaken. Simula har analysert syv ulike alarmer, som nærmere beskrevet i deres rapport, fra side ni. Simulas beskrivelser i analysene av de angitte funn korresponderer med de vurderinger som er gjort av PST og E tjenesten.  

Simula Research Laboratory
Simula ble etablert som et prosjekt under Universitetet i Oslo i 2001, og ble stiftet som aksjeselskap i 2002. Simula er eid av Kunnskapsdepartementet. Selskapet driver grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi. 

 Sakkyndig uttalelse fra Simula Research Laboratory