Terrorhandligene i Belgia

PST følger situasjonen i Belgia tett sammen med våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Trusselbildet i Norge vurderes foreløpig ikke å være endret som følge av terrorangrepene i Brüssel.

I PST årlige trusselvurdering for 2016 som ble publisert 9. februar beskriver PST den generelle terrortrusselen mot Norge slik: Ektrem islamisme vurderes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen, og det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge.

PST arbeider nå med innhenting av informasjon gjennom vårt nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. På bakgrunn av det situasjonsbildet vi til enhver tid har, gjør vi kontinuerlige vurderinger av hvilken innvirkning dette har på trusselbildet i Norge. PSTs vurderinger blir fortløpende kommunisert med politiet og er en av faktorene i politiets beslutninger om iverksetting av synlige og ikke-synlige politioperative tiltak.