Veileder i terrorsikring

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har gitt ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger. 

Trusselen fra ISIL-sympatisører i Norge

Trusselen fra ekstreme islamister er reell og mange vestlige land har gjentatte ganger blitt truet av ISIL. Antallet angrep og angrepsforsøk fra ISIL-inspirerte personer i Vesten det siste året, er ett av flere forhold som bidrar til fortsatt bekymring. Disse angrepene har ofte kommet fra personer som ikke har erfaring som fremmedkrigere, men som like fullt identifiserer seg med og støtter ISIL.

Redegjørelse om Aftenpostens funn

For å detektere falske basestasjoner eller imsi-fangere er det nødvendig å ha egnet måleutstyr og måleteknisk kompetanse. I tillegg kreves kunnskap om radiogrensesnittet og mobilnettenes oppbygning for å forstå og analysere resultatet av målingene. Kunnskap om hvordan de ulike teletilbyderne opererer sine mobilnett er avgjørende for analysen.