Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Dataavlesning» og dette er resultatet:

Nye politimetoder

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovendringer som vil gi PST utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler. Samtidig foreslås dataavlesing som ny metode.