Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Ekstrem islamist» og dette er resultatet:

Rapport - ekstreme islamisters bruk av Internett

Hvordan bruker ekstreme islamister Internett?

Norske fremmedkrigere i Syria

Rapporten er utarbeidet av Felles kontraterrorsenter (FKTS) som er en avdeling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bemannet av personell fra PST og Etterretningstjenesten (E). FKTS er et samarbeidsorgan som besørger effektiv informasjonsdeling mellom tjenestene, analyserer terrortrusselen mot Norge og norske interesser, samt ved behov støtter operative forhold. Rapporten bie ferdigstillt 2. juni 2014. 

Rapport om soloaktører

22. juli 2011 opplevde Norge et av de verste soloterrorangrepene i Europa. Den pågående trenden med ekstrem islamistisk soloterror i Europa tilsier at dette vil være en sjelden, men alvorlig utfordring for vestlige sikkerhetstjenester også i tiden fremover.