Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Forebygging» og dette er resultatet:

Sjef PSTs foredrag - Oslo Militære Samfund

Mandag 23. mars 2015 holdt sjef PST et foredrag for Oslo Militære Samfund. Les innlegget her.

Nye politimetoder

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovendringer som vil gi PST utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler. Samtidig foreslås dataavlesing som ny metode.