Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Justisdepartementet» og dette er resultatet:

Kontroll

PST er underlagt kontroll fra ulike instanser, flere ganger i året.

Samarbeid

PST har eit nært samarbeid med mange etatar, institusjonar og andre aktørar i Noreg utland.

PSTs forslag til lovvendringer og metodebruk - terror

PSTs forslag til lovenendringer vedrørende terrorlovgivningen og PSTs metodebruk