Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Lovverk» og dette er resultatet:

Etterforsking

PST sine etterforskingsoppgåver – med relevante lovheimlar og føresegner.

Grenseløs terror

PST har som oppgave å identifisere, forebygge og etterforske personer som er involvert i planlegging og gjennomføring av politisk motivert vold. De siste årene har det vært en negativ utvikling i trusselbildet. Flere terrorgrupper oppfordrer sine sympatisører til å utføre voldsaksjoner. Vi har med tydelighet erfart at ekstremister som er borgere i vårt eget land både har evne og vilje til å utføre terrorhandlinger der mange menneskeliv har gått tapt.