Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Metoder» og dette er resultatet:

Kontroll

PST er underlagt kontroll fra ulike instanser, flere ganger i året.

Informasjonsinnhenting

PST kan hente inn mykje informasjon frå opne kjelder som ein del av det førebyggjande arbeidet

PSTs forslag til lovvendringer og metodebruk - terror

PSTs forslag til lovenendringer vedrørende terrorlovgivningen og PSTs metodebruk

Nye politimetoder

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovendringer som vil gi PST utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler. Samtidig foreslås dataavlesing som ny metode.