Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Sårbarhet» og dette er resultatet:

Risiko - en innføring

22. juli-kommisjonens rapport slår fast at mange ledere med ansvar for forebygging, håndtering og bekjempelse av terror i Norge ikke hadde risikoerkjennelse. Dette tror jeg er et viktig utgangspunkt for å utøve og etterleve dette ansvaret bedre.  Terror er kriminalitet, dvs. en tilsiktet uønsket handling. Det handler om å forstå risiko og hva som ligger i begrepet. Arbeid med sikkerhet kunne blitt betydelig effektivisert hvis vi kunne holdt oss til samme definisjon på den mest sentrale terminologien. Altfor ofte hører vi politikere, professorer, fagfolk og media snuble i begrepene.

Veileder i terrorsikring

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har gitt ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger.