Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Sikker reise» og dette er resultatet:

Utgivelser

PST utgir åpne trusselvurderinger og publikasjoner med ulikt formål.

Sikker reise

Ved utanlandsreiser kan ein kome i situasjonar der eigen eller medreisande sin tryggleik blir truga. Det er mange måtar å sikre seg på. Handboka "Sikker reise" inneheld tryggleiksråd for dei som deltek i offentlege delegasjonar på reise til utlandet, og deira medreisande.