Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Spionasje» og dette er resultatet:

Spionasje

Spionasje er informasjon og kunnskap skaffet gjennom f.esk observasjon, innsamling, analyse og evaluering.

Etterretningstrusselen mot deltagere på offisielle reiser

Det er sannsynlig at deltagere i offisielle delegasjoner på reiser kan bli utsattsatt for spionasje.

Flyktningspionasje

En av PSTs kjerneoppgaver er å forebygge og etterforske ulovlig etterretningsvirksomhet. Slik etterretningsvirksomhet retter seg mot staten Norge og vår teknologi og ressurser. Fremmede stater innhenter informasjon om norsk forsvarsteknologi, driver nettverksoperasjoner ("cyber angrep") mot statsforvaltningen og kartlegger norske naturressurser. Ulovlig etterretningvirksomhet retter seg også mot flyktninger som har kommet til Norge. Dette omtaler vi som flyktningespionasje.

Trusselvurdering 2015

Onsdag kl. 13 legger sjef PST frem trusselvurderingen for 2015. Justisministeren vil være tilstede. 

Sted: The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo

Ingen falske basestasjoner i Oslo

PSTs etterforskning har ikke avdekket funn av IMSI-catchere i materialet Aftenposten har presentert. PST har i etterforskingen samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og med Etterretningstjenesten.

PSTs kontakt med Delma om falske basestasjoner

E-postene som Aftenposten viser til er er utdrag fra en lengre korrespondanserekke som har pågått mellom PST og Delma over tid. Hensikten med denne dialogen har fra PSTs side vært å forsøke å få opplyst saken gjennom å få forklaring fra den personen i Delma som hadde kunnskap om målingene og analysene som selskapet hadde foretatt. Med utgangspunkt i at Delma sine målinger i Oslo-området inngår i grunnlaget for etterforskingen, anser vi at vitneforklaring fra den som har kunnskap om målingene som er gjennomført, om utstyret som ble benyttet og om analysene de har foretatt står sentralt. Personer i Delma som besitter denne kunnskapen har imidlertid ikke villet forklare seg for PST.