Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Sverige» og dette er resultatet:

Situasjonen i Sverige

PST følger situasjonen i Sverige nøye og er i tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Vi gjør kontinuerlige vurderinger om situasjonen påvirker trusselbildet i Norge.