Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «høring» og dette er resultatet:

PSTs innledning til den særskilte komité 18. januar 2012

18. januar 2012 holdt PST sjef Janne Kristiansen en innledning i forbindelse med høringen avholdt av den  særskilte komité.

PST trenger trafikkdata

For PST er trafikkdata helt sentralt i vårt forebyggende arbeid. Opplysningene vil også være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid med å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet.

Mulighet til utvikling for PST

Høringen om 22. juli-kommisjonens gjennomgang av hva som skjedde 22. juli 2011 og hvordan de ulike etater løste sine oppgaver har PST svart på i en høring