Trusler mot myndighetspersoner

I Norge har vi ikke hatt fysiske angrep mot myndighetspersoner som har ført til alvorlig skade. I andre europeiske land har derimot slike angrep blitt utført, dels av ulike grupperinger og dels av enkeltpersoner, med langt alvorligere utfall.

I et demokrati skal ikke den enkelte myndighetspersons arbeid påvirkes av en personlig frykt for å bli utsatt for voldelige handlinger. Derfor har vi i Norge særlige lover og ulike tiltak som skal beskytte våre myndighetspersoner mot angrep og trusler. Angrep mot norske myndighetspersoner, herunder medlemmer av kongehuset og regjeringen samt stortingsrepresentantene, er å anse som angrep mot vårt demokrati.

Flere norske myndighetspersoner utsettes likevel for uønsket oppmerksomhet og ubehagelige kontaktforsøk. Enkelte av henvendelsene er skremmende, ved at det trues med å påføre myndighetspersonen fysisk skade. I slike tilfeller må PST vurdere risikoen for at trusselen kan bli realisert og om det eventuelt skal iverksettes sikkerhetstiltak.