Hvordan avverges terrorangrep?

04. FEB 2020 Dafina Shala Utgivelse

Gjennomførte terrorangrep får mye oppmerksomhet, mens avvergede angrep i mindre grad er kjent for offentligheten. Imidlertid er det en rekke angrep som avverges. Det ble i perioden 2017-2018 alene avverget over 60 terrorangrep i Vesten. Dette inkluderer angrepsplaner i Norge.

 

Kunnskap om hvordan angrep avverges er viktig for at vi som samfunn skal bli i bedre stand til å beskytte oss mot terror. PST har gjennomgått avvergede terrorangrep i Vesten i perioden 2012-2019. Hensikten har vært å identifisere hvordan, og ved hjelp av hvilke aktører, terrorplanlegging fra ekstreme islamister og høyreekstremister fanges opp.

Vi har gjennomgått 91 avvergede angrep fordelt på 13 land i Vesten. Utvalget består utelukkende av hendelser der årsaken til avvergelsen er avklart. Det betyr at det er mulig å fastslå hvilken innledende indikator som gjorde at angrepsplanene kom i politiets eller sikkerhetstjenestens søkelys.

Denne rapporten er inndelt i to hoveddeler. I del én redegjøres det for hvem som avdekker terror og hvordan dette har foregått. Del to omhandler hva publikum selv kan gjøre for å bidra til at fremtidige terrorhandlinger i Norge blir avverget. For å redusere noe av usikkerheten knyttet til når man bør varsle, gis det flere eksempler på forhold PST mener publikum bør varsle om.

Les hele rapporten: "Hvordan avverges terroangrep?" her

Vis alle