PST-rapport om høyreekstreme i Norge

13. MAR 2019 Dafina Shala Utgivelse

Høsten 2016 publiserte PST en rapport om bakgrunnen til ekstreme islamister før de ble radikalisert. Nå har PST laget en tilsvarende rapport om personer som er knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge.

I rapporten ser vi flere likhetstrekk mellom personer i de høyreekstreme miljøene i Norge, og funnene i rapporten fra 2016 om bakgrunnen til personer i de ekstreme islamistiske miljøene. Likhetstrekkene omfatter blant annet svak tilknytning til arbeidslivet, mangelfull skolegang, rusmisbruk og kriminalitet.


Det finnes også ulikheter, blant annet er personer som radikaliseres til høyreekstremisme generelt eldre enn personer som radikaliseres til ekstrem islamisme. Dette gjelder særlig den innvandrings- og islamfiendtlige høyreekstremismen.


Funnene bygger på bakgrunnsinformasjon (sosioøkonomiske kjennetegn) på personer som er aktive i høyreekstreme miljøer i Norge og som ligger i PSTs registre. Rapporten inneholder også vurderinger av funnene opp mot trusselbildet, samt hva som kan være særlig viktige faktorer i det forebyggende arbeidet.

Les hele rapporten: Hvilken bakgrunn har personer i høyreekstreme miljøer i Norge?

Vis alle