Soloterror - ikke så solo som vi tror

Angrepet i Stockholm fredag 7. april viste nok en gang at tilsynelatende enkle angrep utført med enkle midler kan gjøre stor skade og fremkalle frykt. Siden 2014 har Vesten sett en økning i terrorangrep utført av soloaktører. Det å utføre et terrorangrep alene, med enkle midler, har blitt løftet fram av terrororganisasjonene al-Qaida (AQ) og Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) som en effektiv måte å ramme fienden på fiendens eget territorium.

Barn i ISIL-kontrollerte områder

Barn og unge brukes aktivt av væpnede grupper i konflikten i Syria og Irak. Særlig terrorgruppen ISIL indoktrinerer og rekrutterer barn. Det norske samfunnet må forberede seg på at barn med slike erfaringer vil komme til Norge. PST ønsker, gjennom samarbeid og koordinering, å bidra til at mulige sårbare og utsatte barn som har oppholdt seg i ulike konfliktområder fanges opp så tidlig som mulig i fremtiden og møtes med relevante tiltak.

Radikalisering kan forebygges

Sommerens terrorhendelser viser at terror kan skje - og at radikalisering kan forebygges. 

 

Aksjonistene bak sommerens terroraksjoner i USA og Europa var ikke gjennomsnittsmuslimer. De hadde det til felles at de var unge muslimske menn med store utfordringer i livene sine. Dette har de til felles med brorparten av de som tiltrekkes av ekstrem islamisme i Norge. 
Beskrivelsene av terroristenes livshistorier synliggjør at det er mulig at terror også kan skje her til lands. Like viktig er det imidlertid at dette synliggjør at radikalisering kan forebygges.

 

Nye politimetoder

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovendringer som vil gi PST utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler. Samtidig foreslås dataavlesing som ny metode.

Kommentar til påstandar frå Gule

I ein kronikk i Aftenposten 8. september kjem forskar Lars Gule med ei rekkje synspunkt og påstandar om PST sitt arbeid mot terror som det er freistande å kommentere. At PST sitt arbeid blir diskutert er positivt, og noko vi ynskjer å legge til rette for. Dette inngår i den breiare debatten om korleis samfunnet skal førebyggje og redusere ekstremisme og politisk motivert vald. Det gjeld både lovutvikling, metodar, ressursbruk og prioriteringar. Soleis er Gule sitt utgangspunkt positivt. Det er likevel grunn til å setje spørsmålsteikn bak fleire av påstandane han kjem med.

Grenseløs terror

PST har som oppgave å identifisere, forebygge og etterforske personer som er involvert i planlegging og gjennomføring av politisk motivert vold. De siste årene har det vært en negativ utvikling i trusselbildet. Flere terrorgrupper oppfordrer sine sympatisører til å utføre voldsaksjoner. Vi har med tydelighet erfart at ekstremister som er borgere i vårt eget land både har evne og vilje til å utføre terrorhandlinger der mange menneskeliv har gått tapt.