OL i London

PST bistår Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen med en sikkerhetsrådgiver under OL i London.

Sikkerhetsrådgiverens oppgave er å gi idrettsledelsenfortløpende informasjon relatert til sikkerheten under arrangementet, samt gi sikkerhetsråd ved behov. PST har også gitt bistand til Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen i forberedelsesfasen til OL, inkludert utarbeidelse av en trusselvurdering og gjennomføring av en krisehåndteringsøvelse for ledelse og støtteapparat.

Samarbeidet med Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen ble innledet i forbindelse med sommer-OL i Athen i 2004. PST har siden den gang vært til stede med en sikkerhetsrådgiver i samtlige OL. PSTs sikkerhetsrådgiver samarbeider tett med britisk politi- og sikkerhetsmyndigheter under oppholdet i London.