Trusler

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske lovbrudd som kan true nasjonens sikkerhet. Våre hovedoppgaver er å avdekke spionasje, forbygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Hva de ulike truslene innebærer og konsekvensen av at dette eventuelt får skje, kan du lære mer om her.