Hjemmeside PST

NTV 2024

Les mer

Sikkerhetshåndbok 2024

Personlig sikkerhet - en veileder for myndighetspersoner og andre risikoutsatte.

Båndlegging av midler i terrorsaker

PST har etter politiloven § 17g kompetanse til å beslutte båndlegging av midler tilhørende en person eller et foretak når det er god grunn til å tro at vedkommende har begått eller forsøkt å begå en nærmere angitt straffbar handling knyttet til terrorbestemmelsene i straffeloven.

Våre råd til politikere som opplever hat og trusler

Mange politikere forteller at de mottar hatfulle ytringer eller trusler. Nå skal mange nye folkevalgte inn i politiske verv rundt om i landet. Her er PSTs råd til de som er aktive i politikken.

Les alle artikler

NTV 2024

Sikkerhetshåndbok 2024
Båndlegging av midler i terrorsaker
Våre råd til politikere som opplever hat og trusler

Tips oss

Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Her kan du lese hvordan du kan tipse oss om informasjon som er relevant for vårt oppdrag.

Les mer
Headerbilde tilhørende artikkel

Tips oss

Headerbilde tilhørende artikkel

Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Her kan du lese hvordan du kan tipse oss om informasjon som er relevant for vårt oppdrag.

Les mer
Headerbilde tilhørende artikkel

NTV 2024

I nasjonal trusselvurdering (NTV) for 2024 gir PST en ugradert redegjørelse for det sammensatte trusselbildet som det norske samfunnet står overfor i år.

Les mer

NTV 2024

Headerbilde tilhørende artikkel

I nasjonal trusselvurdering (NTV) for 2024 gir PST en ugradert redegjørelse for det sammensatte trusselbildet som det norske samfunnet står overfor i år.

Les mer

Podcast

Bli med på innsiden i PSTs podcast. Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er menneskene som jobber her?

Hør podcasten her
Headerbilde tilhørende artikkel

Podcast

Headerbilde tilhørende artikkel

Bli med på innsiden i PSTs podcast. Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er menneskene som jobber her?

Hør podcasten her