PST håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet

Vis alle

Trusselvurdering 2017

Politiets sikkerhetstjenestes «Trusselvurdering 2017» er én av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig. De øvrige tre utgis av Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Trusselvurdering 2017