Vil du jobbe i PST?

10. OKT 2017 PST

Har du lyst å jobbe i PST? Her finner du en oversikt over ledige stillinger. Ledige stillinger i PST lyses alltid ut på vår hjemmeside, Finn.no, jucan.no og NAV. Vi benytter også sosiale medier og andre kanaler som er tilpasset den enkelte stilling. 

Vi er underlagt Statens alminnelige regler om ansettelser og personalforvaltning. PST er en arbeidsgiver med spesielle samfunnsoppgaver. Vi har et spennende, flerfaglig arbeidsmiljø og etterstreber åpenhet og tverrfaglig samarbeid. Unike faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver er noe av det som kjennetegner arbeidshverdagen i PST.

I tillegg til faglige utfordringer og et spennende arbeidsmiljø kan vi tilby moderne lokaler (DSE), trening i arbeidstiden, fleksibel arbeidstid, samt gunstig pensjons- og boliglånsordning gjennom Statens pensjonskasse. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi får ofte spørsmål om hvorvidt ansatte i PST må legge begrensninger på sitt sosiale liv. Alle ansatte får veiledning i hvordan de skal håndtere sosiale medier, nettsamfunn og sosiale situasjoner der arbeidssituasjonen blir tema.

Ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse
Sted
Søknadsfrist
Sted
Søknadsfrist 2023-02-22
Sted
Søknadsfrist 2023-02-17

PSTs kompetansebehov

PSTs arbeidsoppgaver krever at våre medarbeidere har ulik og variert kompetanse. Vårt kompetansebehov endrer seg i takt at samfunnet endrer seg. Våre medarbeidere har derfor svært ulik utdanningsbakgrunn. PST har alt fra politiutdannede til medarbeidere med utdanning innen for eksempel samfunnsvitenskap, rettsvitenskap/jus, økonomi, IT, ingeniørfag, språk, historie, psykologi og religion. Våre medarbeidere har også svært variert yrkes- og arbeidserfaring.

Vi er på utkikk etter samfunnsorienterte personer med fagkompetanse innen våre områder. For de fleste stillinger er det krav om høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, og det er et gjennomgående stort behov for språk- og kulturkunnskap. Det legges også stor vekt på personlig egnethet. Det er et stort spekter av stillinger i PST, og de spesifikke kravene for den enkelte stilling vil variere.

Samfunnet i dag er mangfoldig og det er viktig for oss som arbeidsgiver at dette mangfoldet også gjenspeiles i PST. Det er en nødvendig faktor for å forstå og for å oppnå tillit. Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø gir en bredde i holdninger, verdier og perspektiver som er helt avgjørende for at vi, som en sikkerhetstjeneste, skal nå våre målsettinger.

Hvordan søker du?

Ledige stillinger hos oss lyses ut offentlig. Stillingsannonser publiseres her på nettsiden gjennom www.politijobb.no, samt på Facebook, Twitter og på www.nav.no.

På grunn av våre unike og spesielle arbeidsoppgaver, oppfordrer vi alle til å innhente mer informasjon før søknad sendes. Potensielle søkere kan ta kontakt med kontaktpersonen som er oppført i stillingsannonsen, dersom de er usikre på om stillingen kan passe for dem. 

Åpen søknad

Vi ansetter ikke medarbeidere på grunnlag av en åpen søknad, men alle som ønsker å bli informert om når vi har lyst ut en stilling, kan registrere seg i vår CV-database. Ved å aktivere jobbagenten kan du få profilbasert varsling på e-post når vi lyser ut ledige stillinger. 

Om ansettelsesprosessene og ansettelser

Ansettelsesprosessene i PST er kvalitetssikret gjennom statlig lov- og avtaleverk gjennom statsansatteloven.

Aktuelle søkere til en stilling kaller vi gjerne inn til intervju. Det er ingen fysiske opptakskrav for å bli ansatt i PST (med unntak for enkelte stillinger, for eksempel arbeid som livvakt), men du må påregne å bli testet på både fagkunnskaper og personlig skikkethet. 

Skal du bli ansatt i PST må du også tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon i henhold til sikkerhetsloven, samt plettfri vandel. 

Vis alle