Terror og etikk

Seminaret i Nederland som hadde deltakarar frå ei rekkje land, hadde to siktemål; Å få fram avvegingar som må gjerast mellom ulike og ofte kryssande omsyn, og å diskutere metodar som kan sikre at etiske omsyn blir inkludert i relevante avgjerdsprosessar. 

26. jun 2015


Statusoppdatering om mulige falske basestasjoner

Les sjef PSTs innledning, påtaleansvarliges innlegg og orientering fra etterforskningsleder om statusoppdatering i etterforskningssaken om mulige falske basestasjoner.

26. mar 2015