PSTs kontakt med Delma om falske basestasjoner

E-postene som Aftenposten viser til er er utdrag fra en lengre korrespondanserekke som har pågått mellom PST og Delma over tid. Hensikten med denne dialogen har fra PSTs side vært å forsøke å få opplyst saken gjennom å få forklaring fra den personen i Delma som hadde kunnskap om målingene og analysene som selskapet hadde foretatt.

27. jun 2015


Terror og etikk

Seminaret i Nederland som hadde deltakarar frå ei rekkje land, hadde to siktemål; Å få fram avvegingar som må gjerast mellom ulike og ofte kryssande omsyn, og å diskutere metodar som kan sikre at etiske omsyn blir inkludert i relevante avgjerdsprosessar. 

26. jun 2015


Ingen funn av falske basestasjoner i Oslo

PSTs etterforskning har ikke avdekket funn av IMSI-catchere i materialet Aftenposten har presentert. PST har i etterforskingen samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og med Etterretningstjenesten.

 

24. jun 2015


Redegjørelse om Aftenpostens funn

For å detektere falske basestasjoner eller imsi-fangere er det nødvendig å ha egnet måleutstyr og måleteknisk kompetanse. I tillegg kreves kunnskap om radiogrensesnittet og mobilnettenes oppbygning for å forstå og analysere resultatet av målingene. Kunnskap om hvordan de ulike teletilbyderne opererer sine mobilnett er avgjørende for analysen. 

24. jun 2015


Beslag hos filmprodusent

I en operativ fase etter pågripelse av en person siktet for forsøk på å reise til Syria for og delta sammen med ISIL, kom det frem konkrete opplysninger i etterforskingsmaterialet om at viktige bevis nå forefant seg hos en filmprodusent.

09. jun 2015


Statusoppdatering om mulige falske basestasjoner

Les sjef PSTs innledning, påtaleansvarliges innlegg og orientering fra etterforskningsleder om statusoppdatering i etterforskningssaken om mulige falske basestasjoner.

26. mar 2015