PSTs kontakt med Delma om falske basestasjoner

E-postene som Aftenposten viser til er er utdrag fra en lengre korrespondanserekke som har pågått mellom PST og Delma over tid. Hensikten med denne dialogen har fra PSTs side vært å forsøke å få opplyst saken gjennom å få forklaring fra den personen i Delma som hadde kunnskap om målingene og analysene som selskapet hadde foretatt.

27. jun 2015


Ingen funn av falske basestasjoner i Oslo

PSTs etterforskning har ikke avdekket funn av IMSI-catchere i materialet Aftenposten har presentert. PST har i etterforskingen samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og med Etterretningstjenesten.

 

24. jun 2015


Redegjørelse om Aftenpostens funn

For å detektere falske basestasjoner eller imsi-fangere er det nødvendig å ha egnet måleutstyr og måleteknisk kompetanse. I tillegg kreves kunnskap om radiogrensesnittet og mobilnettenes oppbygning for å forstå og analysere resultatet av målingene. Kunnskap om hvordan de ulike teletilbyderne opererer sine mobilnett er avgjørende for analysen. 

24. jun 2015


Beslag hos filmprodusent

I en operativ fase etter pågripelse av en person siktet for forsøk på å reise til Syria for og delta sammen med ISIL, kom det frem konkrete opplysninger i etterforskingsmaterialet om at viktige bevis nå forefant seg hos en filmprodusent.

09. jun 2015