Etterretningstrusselen mot norsk petroleumssektor

PST vurderer at norsk petroleumssektor utsettes for etterretningsaktivitet. Blant målene er både offentlige og private selskaper, teknologimiljøer ved universiteter og forskningsinstitutter, samt norske myndigheter. 

03. des 2020


Rapport: Målutvelgelse hos politisk motiverte trusselaktører

Hensikten med denne rapporten er å gi beslutningsstøtte til aktører som skal sikre objekter mot terrorangrep, herunder politimestre og andre objekteiere. I tillegg vil rapporten være nyttig for aktører som skal prioritere mellom objekter samt utarbeide overordnede strategier for forebygging av terror. 

28. feb 2020


Hvordan avverges terrorangrep?

Gjennomførte terrorangrep får mye oppmerksomhet, mens avvergede angrep i mindre grad er kjent for offentligheten. Imidlertid er det en rekke angrep som avverges. Det ble i perioden 2017-2018 alene avverget over 60 terrorangrep i Vesten. Dette inkluderer angrepsplaner i Norge.

 

04. feb 2020


PSTs årsregnskap for 2018

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

18. jun 2019


Assessment of the risk that non-profit organisations could finance terrorism

PST has been tasked by the Ministry of Justice and Public Security to prepare an

assessment of the risk that the voluntary sector could be used to finance terrorism.

You can find and download the report below.

31. mai 2019


PST report on right-wing extremism in Norway

In the autumn of 2016, PST published a report on the background of extreme islamists in Norway before they became radicalised. PST has now prepared a similar report on individuals connected to the extreme right-wing scene in Norway.

10. apr 2019