PST report on right-wing extremism in Norway

In the autumn of 2016, PST published a report on the background of extreme islamists in Norway before they became radicalised. PST has now prepared a similar report on individuals connected to the extreme right-wing scene in Norway.

10. apr 2019


PST-rapport om høyreekstreme i Norge

Høsten 2016 publiserte PST en rapport om bakgrunnen til ekstreme islamister før de ble radikalisert. Nå har PST laget en tilsvarende rapport om personer som er knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge.

13. mar 2019


Temarapport: Risiko for at frivillig sektor kan finansiere terrorisme

PST har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en temarapport der risikoen for at den frivillige sektoren kan brukes til å finansiere terror vurderes. 

Les hele temarapporten: Risiko for at frivillig sektor kan finansiere terrorisme her. 

14. feb 2019


PSTs årsregnskap for 2017

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

14. jun 2018


PSTs årsregnskap for 2016

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

22. aug 2017


Rapport om soloaktører

22. juli 2011 opplevde Norge et av de verste soloterrorangrepene i Europa. Den pågående trenden med ekstrem islamistisk soloterror i Europa tilsier at dette vil være en sjelden, men alvorlig utfordring for vestlige sikkerhetstjenester også i tiden fremover. 

22. jun 2017