Radikaliseringsprosjektets rapport

Hvilken bakgrunn har personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge før de blir radikalisert?

14. sep 2016


Report on Radicalisation in Norway

What background do individuals who frequent extreme Islamist environments in Norway have prior to their radicalisation?

14. sep 2016


Evaluering etter 22. juli 2011

Høsten 2011 besluttet sjef PST å evaluere hvorfor PST ikke klarte å avverge terrorhandlingene 22. juli samt hvordan tjenesten håndterte hendelsene i akuttfasen og i de påfølgende dagene. Her kan du lese rapporten som er resultatet av dette evalueringsarbeidet. Under finner du også konstituert sjef PST Roger Bergs presentasjon av rapporten på pressekonferansen 16. mars 2012.

16. mar 2012