Redegjørelse om Aftenpostens funn

For å detektere falske basestasjoner eller imsi-fangere er det nødvendig å ha egnet måleutstyr og måleteknisk kompetanse. I tillegg kreves kunnskap om radiogrensesnittet og mobilnettenes oppbygning for å forstå og analysere resultatet av målingene. Kunnskap om hvordan de ulike teletilbyderne opererer sine mobilnett er avgjørende for analysen. 

24. jun 2015


Beslag hos filmprodusent

I en operativ fase etter pågripelse av en person siktet for forsøk på å reise til Syria for og delta sammen med ISIL, kom det frem konkrete opplysninger i etterforskingsmaterialet om at viktige bevis nå forefant seg hos en filmprodusent.

09. jun 2015


Annual Threat Assessment 2015

The threat situation in Norway is characterised by both continuity and change. Although we have not witnessed any dramatic events in Norway over the past year, developments are markedly negative. This relates to changes in the threat situation linked to different forms of extremism as well as to activities by the intelligence services of foreign states.

04. feb 2015


Nasjonal trusselvurdering 2015

Trusselsituasjonen i Norge er preget av både kontinuitet og endringer. Selv om vi ikke har vært vitne til dramatiske hendelser i Norge det siste året, er utviklingen gjennomgående negativ. Dette gjelder både utviklingen i trusselsituasjonen knyttet til ulike former for ekstremisme og til aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester.

04. feb 2015


Annual Threat Assessment 2014

The threats to Norway and Norwegian interests in 2014 will continue to form a complex and varied picture. Politically motivated violence in the form of extreme Islamism will continue to represent a serious problem.

14. apr 2014


Nasjonal trusselvurdering 2014

PST vil også det kommende året stå overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde. Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring.

04. apr 2014