Nasjonal trusselvurdering 2024

12. feb 2024


Nasjonal trusselvurdering 2023

13. feb 2023


Nasjonal trusselvurdering 2022

24. jan 2022


Nasjonal trusselvurdering 2021

PSTs nasjonale trusselvurdering er en av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år. De øvrige gis ut av Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

08. feb 2021


Annual Threat Assessment 2020

PSTs National Threat Assessment 2020 is now also available in English.

17. jun 2020


Nasjonal trusselvurdering 2020

04. feb 2020