Temarapport Ekstremisme og psykiske lidelser

Publisert 16. september 2022

PST publiserer ny temarapport om ekstremisme og psykiske lidelser, samt samhandling mellom helsetjenestene, politi og PST.

Den nye temarapporten viser at mange ekstremister har psykiske lidelser, som over tid kan forsterke en negativ utvikling i et radikaliseringsløp. Bredden i utvalg av lidelser har økt, blant de vanligste er ulike psykoselidelser, autisme og rusmisbruk. 

De aller fleste med ulike psykiske lidelser eller utviklingsforstyrrelser utgjør ingen fare for andre mennesker. Psykiske lidelser er heller ingen direkte risikofaktor for radikalisering, men kan over en tid ha en indirekte og forsterkende effekt på det totale bildet av sårbarhetsfaktorer en person kan ha.

Temarapporten har til hensikt å gi en bedre forståelse av hvordan psykiske lidelser kan påvirke et radikaliseringsforløp, og å belyse viktigheten av samhandlingen mellom helsetjenestene, politi og PST for å forhindre alvorlige voldshandlinger. 

PST har ikke anledning til å behandle opplysninger om personer utelukkende basert på psykiske lidelser. PST kan kun behandle opplysninger om personer på bakgrunn av en bekymring om radikalisering, terrorplanlegging, støtte til terrorhandlinger eller annet som faller inn under PSTs mandat. Psykiske lidelser kan i såfall behandles som tilleggsinformasjon.