Trusselvurdering: Pride-arrangementer i 2023

I år arrangeres det flere hundre ulike Pride-arrangementer i hele Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har skrevet en trusselvurdering for disse arrangementene, i den hensikt i å bistå både politi og arrangører av Pride-arrangementer.

Publisert 25. mai 2023

Trusselbildet for ulike arrangement kan også påvirkes av lokale forhold, derfor er det viktig at ansvarlige arrangører er i dialog med lokalt politi om mulige sikkerhetstiltak.

Terrortrusselen i Norge er moderat, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger fra både høyreekstreme og ekstreme islamister.

LHBT+ er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister.

Her er et sammendrag av PSTs trusselvurdering for Pride-arrangementer i 2023:

Du kan laste ned hele vurderingen ved å trykke på linken under sammendraget.

- LHBT+-personer og -samlingssteder inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister og er blitt aktualisert som mål det siste året.

- Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål.

- Det er særlig Pride-arrangementer som samler store menneskemengder som vil være attraktive mål.

- Angrepsmidler i både ekstreme islamistiske og høyreekstreme terrorangrep vil sannsynligvis være enkle og lett tilgjengelige midler.

- Sikkerhetstiltak for et potensielt mål kan føre til målforskyvning, slik at trusselaktører endrer modus og velger lettere tilgjengelige mål i randsoner mellom sikrede og usikrede områder.

LAST NED: Trusselvurdering: Pride-arrangementer i 2023

LES MER: Nasjonal trusselvurdering 2023

Lars Lilleby, avdelingsdirektør for kontraterror i PST, orienterte torsdag om PSTs trusselvurdering for årets Pride-arrangementer.

LA FRAM VURDERINGEN: Lars Lilleby, avdelingsdirektør for kontraterror i PST, orienterte torsdag om PSTs trusselvurdering for årets Pride-arrangementer.