Årsregnskap 2018

18. JUN 2019 Dafina Shala Pressemelding

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

Årsregnskapet til PST er gradert. Det er imidlertid utarbeidet en ugradert versjon for 2018 for å møte kravene til Finansdepartementet. Offentliggjøringen gjelder kun for regnskapet fra 2016 og fremover. Det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

 

Årsregnskapet 2018

Noter til årsregnskapet 2018

Revisjonsberetningen 2018

Følgebrev revisjonsberetning 2018

Vis alle