Ny skala for beskrivelse av terrortrusselen og oppdatert vurdering av trusselbildet

02. MAI 2019 Dafina Shala

Trusselnivået i Norge 2. mai er vurdert til MODERAT som er nivå 3 på en skala fra 1 til X. Nivået er satt ut fra den nye terrortrusselskalaen som har til hensikt å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge.

Trusselnivåene

Nivå

Begrep

Kort forklaring

X

EKSTRAORDINÆR trusselsituasjon

Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge

4

HØY terrortrussel

Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

3

MODERAT terrortrussel

En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

2

LAV terrortrussel

Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene

1

INGEN kjent terrortrussel

Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge

 

Vurderingen av nasjonalt terrortrusselnivå vil revideres regelmessig. Dette innebærer at vi vil gå ut med en offentlig fastsettelse av nivå ved behov og minimum en gang i året.

Det settes i utgangspunktet ingen fast utløpsdato på trusselnivået.

Les utdypende forklaring til dagens trusselnivå og mer om den nye trusselskalaen på siden: Terrortrusselen - nivåer