Særskilt melding fra EOS-utvalget om PSTs tilgang til flypassasjerinformasjon

05. DES 2019 Dafina Shala Pressemeldinger

EOS-utvalget har i dag, torsdag 5. desember, overlevert en særskilt melding til Stortinget om PSTs tilgang til flypassasjerinformasjon.

EOS-utvalget har i meldingen rettet skarp kritikk mot PST for tjenestens innhenting av en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser. EOS-utvalget mener at innhentingen er, og har vært, ulovlig fordi PST ikke har hatt et rettslig grunnlag for den. 

Du kan lese meldingen her

Kritikken gjelder i særlig grad to forhold; PSTs tilgang til Norwegian Air Shuttles bookingssystem og rutinemessig innhenting og lagring av passasjerlister fra enkelte flyselskaper. PST er også kritisert for den manglende interne kontrollen og dokumentasjonen knyttet til innhentingen.

PST har innhentet passasjerinformasjon og lagt utlendingsloven § 20, jf. utlendingsforskriften § 4-24 til grunn. Det har vært uenighet mellom utvalget og PST om det rettslige grunnlaget. 

EOS-utvalget har nå konkludert med at innhentingen ikke har hatt nødvendig rettslig grunnlag. PST har som følge av kritikken umiddelbart avsluttet den kritiserte praksisen.

Det er i denne saken positivt at utlendingsforskriften § 4-24 nå er endret med virkning fra 18. november 2019 og etter dette presiserer at PST som del av politiet skal kunne anmode flyselskapene om flypassasjerlister.

PST har igangsatt et arbeid med revidering av praksis og rutiner for å sikre korrekt innhenting og behandling av passasjerlister.

PST tar kritikken i meldingen meget alvorlig. Tjenesten skal forvalte det ansvar tjenesten er gitt innenfor gjeldende legale rammer. PST erkjenner også at det er grunnlag for kritikk av vår manglende interne kontroll og oppfølging i saken.

PST har et behov for denne type opplysninger for å forhindre terror og annen alvorlig kriminalitet, men tilgang, lagring og bruk skal selvsagt skje innenfor de legale rammer tjenesten er gitt.

Les PSTs innspill til den særskilte meldingen her

 

Hans Sverre Sjøvold, sjef PST

Vis alle