Temarapport: Hvordan påvirker ekstreme digitale nettverk terrortrusselen i Vesten og Norge?

15. MAR 2021 Dafina Shala Utgivelse

Moderne terrorisme vokste frem samtidig med våre moderne medier; radio, tv, fotojournalistikk og nyheter som gikk verden rundt i superfart. I takt med nye medier og økende digitalisering av samfunnet, forandret også terrorismen seg. 

Vi ser at brukerstyrte digitale nettverk - ofte uten noen direkte kobling til konkrete terrororganisasjoner, spiller en viktig rolle i radikalisering og mobilisering til terror. 

Gamerkultur, humor og musikk veves sammen med ekstremt tankegods og skaper digitale subkulturer med stor påvirkningskraft. 

For noen oppheves skillet mellom det virtuelle og det virkelige i så stor grad at det å utføre en terrorhandling nærmest fremstår som en naturlig fortsettelse av å poste innlegg på et chatteforum.

De siste årene har mange fryktet av vi snart skulle oppleve at terrorangrep ble livestreamet direkte på sosiale medier. Den 15. mars 2019 skjedde akkurat dette, og Brenton Tarrants angrep skapte en "bølge" av inspirerte angrep, også i Norge. Nye organisasjoner og nye terroraksjoner vil springe ut av ekstreme digitale nettverk. Dette skaper nye utfordringer for arbeidet med å identifisere og avdekke terror.

Les rapporten: Dataspill selfie-jihad og livestreaming av terrorangrep - Hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Vesten og Norge

Du kan også lytte til ny episode av PSTs podcast hvor en av våre analytikere i PST er gjest i studio og forteller om ekstreme digitale nettverk og radikalisering på nett. Lytt til femte episode av PSTs podcast: "Terror i sanntid" her.

Vis alle