Sikkerhet ved ansettelsesforhold

30. OKT 2017 PST Utgivelse

Myndighetene har utarbeidet denne veilederen med  intensjon om å øke kunnskapen om, og gi råd for å redusere risikoen som innsidertrusselen kan representere.

PST, NSM, Økokrim og Kripos har i ulike trusselvurderinger og rapporter pekt på innsidetrusselen som en utfordring for både offentlige- og private virksomheter. 

 

Sikkerhet ved ansetteleseforhold

Vis alle