Tips oss

PSTs oppgave er å håndtere de mest alvorlige trusslene mot landets sikkerhet. Vi er derfor avhengig av god kontakt med befolkningen for å kunne avverge potensielle terrorangrep mot Norge, trusler mot myndighetspersoner, forebygge spionasje eller jobbe for å forebygge spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Tips oss på telefon
  • Hvis du ønsker du å si fra om noe du mener vi bør vite om, ring oss på 23 30 50 00 (døgnbemannet).
  • Er tipset akutt, ring 112 (politiets nødnummer).
Tips oss på e-post
  • Du kan sende oss et tips på e-post. Adressen er: post@pst.politiet.no
  • Du velger selv om du oppgir hvem du er, men vi ønsker å kunne kontakte deg for spørsmål knyttet til tipset du gir.

Personvernerklæring kan du lese her. 

Vis alle