Dersom det står om liv og helse - ring 112

Tips oss

PSTs hovedansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot landets sikkerhet. Vi er avhengig av god kontakt med befolkningen for å kunne avverge eventuelle terrorangrep mot Norge, trusler mot myndighetspersoner, spionasje eller spredning av masseødeleggelsesvåpen. For å tipse PST benytt tipsportalen (skjemaet under).

Dersom du trenger informasjon og hjelp til hvordan du skal fylle ut tipset, kan du lese vår tipsveiledning

1. Kontaktinformasjon

Opplysningene er konfidensielle. Du kan bli kontaktet ved behov for avklaringer.

2. Hva ønsker du å tipse om?

Velg ja dersom du mener tipset må behandles innen 24 timer.
(Ved akutt fare for liv og helse - ring nødnummer 112.)

Nei Ja
Forsøk å være så konkret som mulig og få med alle detaljer du tror vi kan ha bruk for. Feltet må fylles ut.
Nei Ja
3. Vedlegg

Dersom du ønsker å legge ved bilder, video eller andre filer, skal disse legges ved her.

Nei Ja

Du har fylt inn alle nødvendige felter og kan sende inn ditt tips.

Du har ikke fylt ut alle nødvendige felter, eller noen felter må rettes opp i.

Vis alle