Trusler mot justisminister Wara og hans familie

PST har siden desember 2018 etterforsket flere alvorlige hendelser rettet mot justisministeren og hans familie.

11. mar 2019


PSTs høringssvar til ny E-lov

Den 13. februar sendte PST høringssvar til ny lov om Etterretningstjenesten.

15. feb 2019


PST innstiller etterforskingen av datainnbruddet i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF

Saken henlegges på grunn av manglende opplysninger om gjerningspersonen.

05. des 2018


Årsregnskapet 2017

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

14. jun 2018


Etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst

Mandag 14. januar 2018 iverksatte PST etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst.

 

16. jan 2018


Henleggelse av "Nødnettsaken"

Henleggelsen innebærer ingen konstatering av straffeskyld hos noen aktør, men heller ingen konstatering av at Broadnet eller andre aktuelle aktører har opptrådt i tråd med sikkerhetslovens krav. Tvert i mot synes det klart at ansvarlige myndigheter og aktører må ta grep for å sikre at skjermingsverdige objekter beskyttes slik de skal i henhold til loven. 

21. nov 2017